Site icon Cơ khí Trọng Đạt – Chuyên Gia Công Cơ Khí

Hình Thức Hợp Đồng Xây Dựng Nhà Ở 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

Trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, một khía cạnh quan trọng đảm bảo hoàn thành thành công một dự án là một hợp đồng xây dựng được soạn thảo tốt. Hợp đồng xây dựng, được gọi là “Hợp Đồng Xây Nhà Ở” trong tiếng Việt, đưa ra các điều khoản và điều kiện giữa chủ nhà và nhà thầu. Nó phục vụ như một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên liên quan đến việc xây dựng một tòa nhà dân cư.

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa khách hàng (thường là chủ sở hữu hoặc nhà phát triển) và nhà thầu (bên chịu trách nhiệm thực hiện công việc xây dựng). Hợp đồng này phác thảo các điều khoản và điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên tham gia vào dự án xây dựng.

Xem thêm bài viết: Tư vấn thiết kế xây dựng

Các loại hợp đồng xây dựng hiện nay?

 1. Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói, còn được gọi là hợp đồng theo giá cố định, là một trong những loại hợp đồng xây dựng phổ biến nhất. Trong thỏa thuận này, nhà thầu đồng ý hoàn thành toàn bộ dự án với một số tiền cố định. Khách hàng thanh toán số tiền đã thỏa thuận, bất kể chi phí thực tế mà nhà thầu phải chịu. Loại hợp đồng này có lợi cho khách hàng vì nó mang lại sự chắc chắn về chi phí.

 1. Hợp đồng cộng thêm chi phí

Hợp đồng chi phí cộng thêm là một thỏa thuận trong đó khách hàng thanh toán cho nhà thầu các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình xây dựng, cùng với một khoản phí bổ sung hoặc tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí dưới dạng lợi nhuận. Loại hợp đồng này thường được sử dụng khi phạm vi của dự án không chắc chắn hoặc khi khách hàng yêu cầu kiểm soát nhiều hơn và minh bạch hơn đối với quá trình xây dựng.

 1. Hợp đồng thời gian và vật chất

Hợp đồng thời gian và vật chất kết hợp các khía cạnh của cả hợp đồng trọn gói và hợp đồng cộng thêm chi phí. Nó liên quan đến việc khách hàng trả tiền cho nhà thầu dựa trên thời gian và vật liệu được sử dụng cho dự án. Loại hợp đồng này phù hợp với các dự án có yêu cầu phát triển hoặc khi cần sự linh hoạt về thời gian và nguồn lực.

 1. Hợp đồng Đơn giá

Hợp đồng theo đơn giá dựa trên đơn giá xác định trước cho các hạng mục hoặc hoạt động cụ thể trong một dự án xây dựng. Tổng số tiền thanh toán được tính bằng cách nhân đơn giá với số lượng đơn vị được sử dụng. Loại hợp đồng này thường được sử dụng trong các dự án mà số lượng công việc không chắc chắn hoặc khi các đơn vị công việc khác nhau có liên quan.

 1. Hợp đồng Design-Build

Trong một hợp đồng thiết kế-xây dựng, khách hàng ký kết một thỏa thuận duy nhất với một nhà thầu chịu trách nhiệm cho cả giai đoạn thiết kế và xây dựng của dự án. Cách tiếp cận tích hợp này hợp lý hóa quy trình và cho phép cộng tác tốt hơn giữa các nhóm thiết kế và xây dựng. Hợp đồng thiết kế-xây dựng được biết đến với lợi ích hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

 1. Hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh liên quan đến việc hai hoặc nhiều bên cùng nhau hình thành quan hệ đối tác cho một dự án xây dựng cụ thể. Mỗi bên đóng góp nguồn lực, chuyên môn và vốn cho liên doanh, chia sẻ cả rủi ro và phần thưởng. Hợp đồng liên doanh thường được sử dụng cho các dự án quy mô lớn đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ năng và năng lực đa dạng.

Hợp đồng xây dựng nhà ở

 

Cách hoàn thành mẫu hợp đồng xây dựng

 1. Xem lại mẫu hợp đồng: Bắt đầu bằng cách lấy mẫu hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn hoặc hợp đồng do luật sư soạn thảo dành riêng cho khu vực tài phán của bạn. Xem lại toàn bộ mẫu để hiểu cấu trúc và các điều khoản của nó.
 2. Tùy chỉnh hợp đồng: Điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp với dự án cụ thể của bạn bằng cách điền vào các chi tiết cần thiết, chẳng hạn như tên và địa chỉ của các bên liên quan, mô tả dự án, dòng thời gian, điều khoản thanh toán và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào.
 3. Bao gồm các điều khoản quan trọng: Đảm bảo bao gồm các điều khoản thiết yếu, chẳng hạn như phạm vi công việc, điều khoản thanh toán, bảo hành, cơ chế giải quyết tranh chấp và các điều khoản chấm dứt hợp đồng. Các điều khoản này bảo vệ lợi ích của cả hai bên và làm rõ các kỳ vọng.
 4. Tìm kiếm lời khuyên pháp lý: Nếu bạn không quen với luật hợp đồng hoặc có các yêu cầu phức tạp về dự án, bạn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý. Luật sư xây dựng có thể xem xét hợp đồng của bạn và cung cấp hướng dẫn để đảm bảo hợp đồng tuân thủ các quy định của địa phương và bảo vệ quyền lợi của bạn.
 5. Ký và ghi ngày vào hợp đồng: Sau khi bạn và nhà thầu hài lòng với các điều khoản của hợp đồng, hãy ký và ghi ngày vào tài liệu. Hãy chắc chắn rằng tất cả các bên liên quan có một bản sao của hợp đồng đã ký để tham khảo trong suốt quá trình xây dựng.

Quy định về hợp đồng xây dựng

1. Hình thành Hợp đồng

Bước đầu tiên trong bất kỳ dự án xây dựng nào là hình thành hợp đồng. Quy định về hợp đồng xây dựng phác thảo các yếu tố cần thiết cho một hợp đồng hợp lệ và có hiệu lực thi hành. Những yếu tố này bao gồm một đề nghị, chấp nhận, xem xét, các bên có thẩm quyền và một đối tượng hợp pháp. Các quy định cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp đồng bằng văn bản để tránh bất kỳ sự mơ hồ hoặc hiểu lầm nào.

2. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc xác định các nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm bàn giao và thời hạn cho dự án xây dựng. Quy định về hợp đồng xây dựng cung cấp hướng dẫn về cách xác định rõ ràng và ghi lại phạm vi công việc. Điều này giúp ngăn ngừa tranh chấp và đảm bảo rằng tất cả các bên đều hiểu rõ các yêu cầu của dự án.

3. Giá hợp đồng và Điều khoản thanh toán

Xác định giá hợp đồng và thiết lập các điều khoản thanh toán công bằng là những khía cạnh quan trọng của hợp đồng xây dựng. Quy định về hợp đồng xây dựng đưa ra hướng dẫn về cơ chế định giá, bao gồm hợp đồng giá cố định, giá cộng thêm hoặc đơn giá. Nó cũng đề cập đến các điều khoản thanh toán, các mốc quan trọng và bất kỳ hình phạt áp dụng nào đối với các khoản thanh toán trễ.

4. Tiêu chuẩn và Thanh tra Chất lượng

Để đảm bảo dự án xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu, Quy định về hợp đồng xây dựng đưa ra các quy định về kiểm tra và kiểm soát chất lượng. Nó xác định vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên tham gia đảm bảo chất lượng và đưa ra các hướng dẫn để tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận.

5. Thay đổi và Biến thể

Các dự án xây dựng thường trải qua những thay đổi và biến thể trong suốt quá trình của họ. Quy định về hợp đồng xây dựng cung cấp các cơ chế để xử lý những thay đổi này, bao gồm các thay đổi về phạm vi, sửa đổi thiết kế hoặc các trường hợp không lường trước được. Nó phác thảo các thủ tục để ghi lại và phê duyệt những thay đổi như vậy và giải quyết các tác động về tài chính và thời gian.

6. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp hoặc bất đồng, Quy định về hợp đồng xây dựng đưa ra hướng dẫn về cơ chế giải quyết tranh chấp. Nó khuyến khích các bên giải quyết xung đột thông qua thương lượng, hòa giải hoặc trọng tài trước khi viện đến các thủ tục pháp lý. Các điều khoản này thúc đẩy giải quyết tranh chấp hiệu quả và tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác động đến thời gian và ngân sách của dự án.

Quy định về hợp đồng xây dựng

Nội dung của mẫu hợp đồng xây dựng gồm những gì?

Mẫu hợp đồng xây dựng thường bao gồm một số thành phần chính phác thảo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận giữa các bên liên quan. Hãy cùng khám phá những yếu tố cần thiết thường thấy trong một mẫu hợp đồng xây dựng.

1. Tổng quan dự án

Hợp đồng xây dựng bắt đầu với phần tổng quan về dự án, cung cấp mô tả ngắn gọn về dự án xây dựng. Nó bao gồm các chi tiết như tên dự án, vị trí và một bản tóm tắt ngắn gọn về phạm vi công việc. Phần này tạo tiền đề cho các điều khoản và quy định tiếp theo.

2. Các bên liên quan

Mẫu hợp đồng xác định các bên tham gia vào dự án xây dựng. Phần này nêu tên và địa chỉ của khách hàng hoặc chủ sở hữu, nhà thầu và bất kỳ bên liên quan nào khác, chẳng hạn như nhà thầu phụ hoặc chuyên gia tư vấn. Xác định rõ ràng các bên liên quan giúp thiết lập vai trò và trách nhiệm của họ.

3. Phạm vi công việc

Phần phạm vi công việc phác thảo các nhiệm vụ, hoạt động và sản phẩm cụ thể cần thiết để hoàn thành thành công dự án xây dựng. Nó cung cấp một mô tả chi tiết về công việc sẽ được thực hiện, bao gồm mọi thông số kỹ thuật, bản vẽ hoặc kế hoạch đi kèm với hợp đồng.

4. Dòng thời gian của dự án

Mẫu hợp đồng xây dựng cũng bao gồm thời gian hoặc lịch trình của dự án. Phần này đặt ra ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dự án, cũng như bất kỳ cột mốc hoặc thời hạn quan trọng nào. Dòng thời gian đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ về thời hạn của dự án và giúp theo dõi tiến độ.

5. Điều khoản thanh toán

Một trong những khía cạnh quan trọng của bất kỳ hợp đồng xây dựng nào là các điều khoản thanh toán. Phần này phác thảo mức bồi thường đã thỏa thuận cho các dịch vụ của nhà thầu và thiết lập lịch trình thanh toán. Nó có thể bao gồm thông tin về lập hóa đơn, giữ lại và bất kỳ chi phí hoặc hình phạt bổ sung nào liên quan đến dự án.

6. Bảo hiểm và Trách nhiệm

Để bảo vệ các bên liên quan, mẫu hợp đồng xây dựng kết hợp các điều khoản liên quan đến bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý. Nó phác thảo phạm vi bảo hiểm cần thiết cho dự án, bao gồm trách nhiệm chung, bồi thường cho người lao động và bất kỳ chính sách cụ thể nào khác. Ngoài ra, nó thiết lập các điều khoản trách nhiệm pháp lý và bồi thường trong trường hợp thiệt hại hoặc tai nạn.

7. Thay đổi Đơn đặt hàng và Sửa đổi

Các dự án xây dựng thường trải qua những thay đổi hoặc sửa đổi trong suốt quá trình của họ. Mẫu hợp đồng nên bao gồm các điều khoản để xử lý các yêu cầu thay đổi, phác thảo quy trình yêu cầu và phê duyệt các sửa đổi đối với phạm vi công việc ban đầu. Phần này đảm bảo rằng các thay đổi được ghi lại đúng cách và được đồng ý.

8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có bất đồng hoặc tranh chấp, mẫu hợp đồng xây dựng cần cung cấp cơ chế giải quyết các vấn đề đó. Điều này có thể bao gồm các thủ tục hòa giải, trọng tài hoặc kiện tụng, tùy thuộc vào sở thích của các bên liên quan. Thiết lập một quy trình giải quyết tranh chấp có thể giúp giảm thiểu xung đột tiềm ẩn.

9. Điều khoản chấm dứt

Để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên, trong mẫu hợp đồng xây dựng sẽ có điều khoản chấm dứt hợp đồng. Phần này phác thảo các trường hợp theo đó hợp đồng có thể bị chấm dứt, chẳng hạn như vi phạm hợp đồng, không thực hiện hoặc thỏa thuận chung. Nó làm rõ các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong trường hợp chấm dứt.

10. Luật điều chỉnh

Phần luật điều chỉnh quy định thẩm quyền và luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng. Nó xác định khuôn khổ pháp lý nào sẽ chi phối việc giải thích và thực thi thỏa thuận. Quy định này đảm bảo tính thống nhất và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp pháp lý.

 

———————————————————————
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TRỌNG ĐẠT

Địa chỉ: Lô 39 B2.44 KDT Ven Sông, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.784.379

Email: cokhitrongdat@gmail.com

Website:   www.cokhitrongdat.com

Exit mobile version